Voorstudie unzipped

Voorstudie unzipped

Conceptuele voorstudie om een beeld te maken waarbij de illusie gegeven wordt dat de huid als een bodysuit kan worden geopend om de ware vorm te laten zien